24 юни 2009

Конкурс за радиопредаване

За студентите от ФЖМК и други факултети на СУ „Св. Кл. Охридски” Уважаеми колеги, Преподавателите и студентите от профил “Радио” на ФЖМК имат удоволствието да ви поканят да участвате в КОНКУРС за разработване и реализиране на предавания в ефира на Университетското радио „Алма Матер”. Тематични ограничения няма. Радиото е готово да предостави на спечелилите проекти ефирно време между 12 и 14 часа всеки делничен ден. Как ще звучи и как ще „изглежда” вашето предаване решавате вие. Опишете представата си и спечелете шанса да говорите на цяла София. Концепциите и идеите ви ще очакваме до 10 септември 2009 г. на адрес studentskoradio@abv.bg Ако имате въпроси, можете да ги задавате на същия адрес. Информацията е от ас. Жана Попова

13 юни 2009

ІV, Ж + ПР: Нови медии

Изпитът по НОВИ МЕДИИ при доц. Теодора Петрова и Валери Маринов ще се състои на 15.06.2009г. от 09:00 ч (за специалност Журналистика) и на 22.06.2009 г. от 09:00 ч (за специалност Връзки с обществеността), и давата пъти в зала 19. Понеже изпитването ще бъде в групи от по 10-12 човека, трябва да се разделим предварително - за специалност Журналистика: тук чрез коментар под публикацията!

Изпитът ще има писмена и устна част. Първо всички пишат по един въпрос (чисто теорертиччно), а след това се анализират и два сайта (свързани с първия въпрос), накрая има и устно събеседване.

!!! Моля проверявайте дали коментарът ви се е появил, след като сте натиснали "Публикувай" :)

ПЪРВА ГРУПА (09:00 ч.)

1. Анита

2. Боян

3. Бистра

4. Велина

5. Росица

6. Иво Ангелов

7. Александър Станчев

8. Йордан

9. Гергана

10. Лили

11. Надя Ганчева

12. Теодора

13. Ани Чолашка

ВТОРА ГРУПА (11:00 ч.)

1. Пламена

2. Борислав

3. Михаил Стоянов

4. Михаил Гърков

5. Симион*

6. Виктория

7. Петър

8. Иво Милески

9. Елина*

10. Десилсава

11. Невена

12.

13. Добромир

ТРЕТА ГРУПА (13:00 ч.)

1. Светлана

2. Ксения

3. Красимира

4. Мариана

5. Ивана

6. Таня

7. Станимир

8. Ива Попова

9. Мария Цънцарова*

10. Мария Преутяса

11. Полина

12. Диана

13. Елена

ЧЕТВЪРТА ГРУПА (15:00 ч.)

1. Елица Георгиева

2. Росен

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

______________

* ! При възможност - в по-ранна група, засега местата са заети

11 юни 2009

IV, Ж + ПР: НОВИ МЕДИИ*

* Ето го конспекта с въпроси за изпита, който ми прати доц. Петрова
(НОВИ МЕДИИ) - 2009 г., Ж и ВО, 4 курс , р.о.
1. Нови медии- понятие, характеристики, потребителски групи, мобили комуникации.
2. Типове информация в Интернет. Интернационализация, регионализация и персонификация на комуникацията в условията на новите информационни технологии.
3. Универсален достъп, универсална обществена услуга. Достъп до институционална информация в условията на новите информационни технологии. Институционалният уеб-сайт. Достъпност на сайтовете.
4. Уеб-базирани общности, характеристики. Професионални и социални групи в Интернет.
5. Нови информационни технологии в образованието. Политики, възможности, приложения. Деца и Интернет. Проектът „Безопасен Интернет".
6. Типове информация в Интернет. Разпространяване на вредна и незаконна информация в Интернет. Киберпрестъпления.
7. Персонален и публичен контекст на достъпа и разпространяването на информация в условията на новите медии. Таргетиране на информация, издания и реклама към определени потребители
8. Мултимедия и хипертекст. Основни характеристки на хипертекста. Взаимодействие на текста с другите елементи на дизайна. Актуализация на текста.
9. Медиите в Интернет. Работа на журналистите в условията на новите енформационне технологии. Работа за трите медии в Интeрнeт-среда.
10. Функции на медийните уеб-сайтове. Характеристики, услуги за потребителите - обратна връзка, електронна поща, форуми, регистрация на посещаемостта на сайтовете.
11. Специфики на онлайн журналистиката. Умения на журналистите за работа в условията на новите информационни технологии.
12. Рекламата в Интернет - специфика и характеристики.
Задачи:
Текстове –М.Кастелс, „Свобода на изразяването в Интернет", блогосферата – A.Скалки,
Документи на СЕ /сайт на ДАИТС/и ЕК, Закон за електронните съобщения и Наредба 40, Европейска конвенция за киберпрестъпления, ЗДОИ
Сайтове- две институции, две медии, два мобилни оператора, общности- Бгмама, Асоциация „Анимус" и др.
Лекциите са по:

http://www.celestialgraphics.com/articles_communities.html

Nielsen, Jakob /Usability/

www. clickbg.net /„Обучението по журналистика в света на конвергенцията" Trimedial –PLD -EC/

Годишник на Софийския университет "Св.Кл. Охридски", С., Факултет по журналистика и масова комуникация-2002-2007

Communication and culture M Studies –The key concepts, 2004 R., Hartley

Информационното общество, Предизвикателствата за Европа СЕ/ДАИТС 1997

CE The ABC of Communication law Dr.KD Borchardt

Децата в новата информационна среда, сб. документи на СЕ, ДАИТС 2007

Наръчник по Интернет грамотност СЕ/ДАИТС ,2007

Сайт на Държавната агенция за закрила на детето

Медии и избори в новата цифрова среда , С 2007, ДАИТС

Кр. Петков Интернет-ключът към безграничната информация ЛИК 1998

Медийно право речник на основните понятия, ВГБ/Труд

Първите в българския Интернет, Белог., Ж Томс, Сиела,2003

Интернет рекламата- мисията възможна , Ж Томс, С 2005

Демокрация, технологии и свобода на изразяване/ Democracy, technology and fr. of expression CE/ДАИТС , 2006

Journal of Gazette, The Int. Comm. Studies, Oct 1999

The Journal of web-based communities 1,2004

Kawamoto K, Things you should know about New Media, 1997

Communication Tomorrow, New media, New Technology, New audiences, E Brody


-- Боян

09 юни 2009

ПЕЧАТ; IV-ти курс; ДАТИ ЗА ИЗПИТИ

Колеги, вече са ясни две дати за изпитите на журналистика IV-ти курс, профил печат: Информационни сайтове - 11.06.09 г. от 13 часа (четвъртък) ; изпитът ще бъде или кратък тест или устно препитване. Книгозидаване: 26.06.09 г. от 15 часа. Оценката се формира на базата на задачата, която Гриша Атанасов ни беше дал - за забравилите напомням, че трябваше да представим книга от позицията на издателството, тоест да напишем нещо като информация за медиите. Освен това трябва да подготвим един въпрос от конспекта, него може да намерите на следния адрес: bookstudent@gmail.com, паролата е publishing. На самия изпит трябва да нисом разпечатана писмената задача.

07 юни 2009

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: IV-ти курс

Колеги, тестът по английски език за IV-ти курс ще се проведе на 12. 06. 09 г. (петък) от 11 часа в 61 зала.

03 юни 2009

Изпит по испански: 11 юни от 12 ч.

Сладури, Изпитът по испански езикза четвърти курс Ж, ПР и Кн. ще се проведе на 11 Юни от 12ч. Инфото е от Лили :)