31 март 2009

ІV. Ж: Балканите в съвременните международни отношения

Следващата лекция, с която да наваксаме пропуснатите часове ще бъде на 4 април 2009 г. (събота) от 11:00 до 13:30 ч.

Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) Ви кани на ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Соломон Паси председател на Комисията по външна политика на Народното събрание на Република България на тема „Предизвикателствата пред новия генерален секретар на НАТО: Бъдещето на Алианса” Лекцията ще се проведе на 1 април 2009 г. (сряда) от 13.30 ч. в Аула „Максима” на УНСС. Събитието се организира с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС.

29 март 2009

IV, Ж + ПР: Нови медии

Темата на лекцията тази седмица беше Достъп до институционална информация.
За следващия път трябва да погледнем сайта на институция и да си кажем впеатленията.
 
Също така е добре всеки да е прочел текста на Андрей Сколкай "Блогосферата - новата публична сфера по модела на Хабермас" и текста "Защита на свободата на изразяване в интернет" (има ги при копирната машина).

26 март 2009

IV, Ж: Интернет култура - указания за подготовка на презентациите*

Всяка презентация е с продължителност 60-70 минути. След нея се провежда дискусия.  

Групата работи в екип и провежда предварителни срещи за съгласуване на дейностите и подготовка на презентацията.  

Всяка презентация трябва да съдържа следните основни акценти:  

- история на анализирания сайт;

- представяне на основните възможности на сайта;

- анализ на комерсиалните аспекти на сайта;

- анализ на културните практики, свързани със сайта (основни активности на юзърите, социални аспекти и др.); 

- информация за аналогични и/или конкурентни сайтове;

- информация за аналогични сайтове в България;

- обобщение за значението на сайта и прогноза за бъдещото му развитие. 

В хода на презентациите трябва да бъдат използвани визуални материали, онагледяващи анализа: PowerPoint, screenshots, видеоматериали от YouTube и др. Представят се също така статистически данни за сайта.  

В началото на презентацията на всички присъстващи се раздава предварително подготвено писмено резюме на темата (2 страници). То съдържа: 

- заглавието на темата, имената на авторите и датата на презентацията;

- изреждане на основните под-теми (с кратко обяснение към всяка една от тях);

- важни цитати (с посочване на автора).  

На отделен лист към резюмето се прилага списък с литературата, използвана за презентацията, вкл. и интернет източници.

_______________________

* Информацията е от доц. Орлин Спасов

23 март 2009

IV, Р+ТВ: Интернет култура

Говорихме си за сблъсъка между латиница и кирилица в интернет (и не само).
 
Следващата седмица (30.03.2009) ще е първата презентация за facbook.
След това (06.04.2009) ще е презентацията за google, за която засега само аз съм се записал.
Подробен план за презентациите ще има на следващата лекция!
 

IV, Ж: Балканите в съвременните международни отношения

Продължихме темата за Балканското Възраждане.

Понеже през семестъра ще пропуснем 4 понеделника, трябва да си наваксаме пропуснатото в четири съботи.
Първото "наваксване" ще бъде тази събота (28.03.2009) от 11:00 до 13:30!

20 март 2009

Публична лекция "Професия "Фоторепортер"

Уважаеми колеги и приятели,

Клуб на журналиста и ПРа - Нов български университет

има удоволствието да Ви покани на

лекция на тема: Професия "Фоторепортер",

която ще се проведе пред зала АУЛА в Малката АУЛА на Нов български университет , кв. Овча Купел 1 ул. “Монтевидео”№ 21 на 26 –Март – 2009 г. (Четвъртък) от 14:40 часа

Лекторът Евгени Димитров е един от най-известните български фотографи и управител на Булфото. Той ще говори пред аудиторията за това как се става фоторепортер и какви знания трябва да притежава един студент или любител на фотографията за да упражнява тази сложна и рискована професия.

10 март 2009

Публичен семинар "СЪПОСТАВИТЕЛНИ МЕДИЙНИ СИСТЕМИ"

Всяка трета сряда от месеца от 16:00 ч във ФЖМК ще се провеждат лекции от публичния семинар "Сравнителни медийни ситеми

1. 18.03.2009 г., 16:00 ч.

"Медийната система на Германия" - Дирк Фьоргер, ръководител на медийната програма на Фондация "Конрад Аденауер" в България

2. 15.04.2009 г., 16:00 ч.

"Съпоставителен анализ на медийнит системи в Германия и Югоизточна Европа" - Дирк Фьоргер, ръководител на медийната програма на Фондация "Конрад Аденауер" в България

3. 20.05.2009 г., 16:00 ч.

"Паралел между медийните системи на Швейцария и България" - Джордж Лукс, директор на gfk България